E S S E N T I E - P R O D U C T E N

 

* D U I T S E   B R O C H U R E 

* N E D E R L A N D S E  B R O C H U R E  verkorte versie (2e druk)

* N E D E R L A N D S E   H A N D L E I D I N G
over werking en toepassing van de essences (2e druk) 

 

* B A L D R O N  M A R E T A K   B L O E S E M E S S E N C E S
los of in sets, geleverd vanuit Nederland en Duitsland

* I N F O voor met name T H E R A P E U T E N  over de Professionele set (zie pdf hieronder)

* 2021 P A D S voor B E S C H E R M I N G / P R E V E N T I E / H E R S T E L 

*Toelichting over de Pads : B E S C H E R M I N G / P R E V E N T I E / H E R S T E L  (zie pdf hieronder)

* S P R A Y F L E S J E S  met 1 of meerdere samengestelde essences
cirkel van het leven / omhullende bijenessence / G (grounding) essence

 

* O M H U L L I N G met B I J E N G O U D    
Bijenessences om op te stellen in een ruimte in de hoeken van een vijfvlak / of onder een stoel, bed, vloerkleed (zie pdf hieronder)

* H O U T E N  F R A M E  in  de vorm van een V I J F V L A K , los of inschuifbaar


 

b e s t e l l e n  v i a  

  i n f o @ e c o a t e l i e r . n l

BESCHERMING / PREVENTIE / HERSTEL

Toelichting over in 2021 ontwikkelde Pads

BIJENGOUD

Verkrijgbaar voor kinderen en voor slaap-, leef- en werkruimten

PROFESSIONELE SET

Met name voor therapeuten