O V E R Z I C H T E S S E N T I E P R O D U C T E N

een brochure over onderstaande producten is in ontwikkeling

* B A L D R O N   B R O C H U R E  duitstalig
een nederlandse uitgave is in ontwikkeling

* N E D E R L A N D S E   H A N D L E I D I N G
over werking en toepassing van de essences (2e druk in aantocht) 

* B A L D R O N  M A R E T A K   B L O E S E M E S S E N C E S
los of in sets, geleverd vanuit Nederland

* S P R A Y F L E S J E S  met samengestelde essences
cirkel van het leven / vitaliteit en immuniteit / mentale rust / omhullende bijenessence

* O M H U L L I N G met B I J E N G O U D    
Bijenessences om op te stellen in een ruimte in de hoeken van een vijfvlak / of onder een stoel, bed, vloerkleed

* B E S C H E R M I N G tegen S T R A L I N G van mobiele telefoon en beeldscherm

* B E S C H E R M I N G voor N I E T - G E V A C C I N E E R D E N    

* H O U T E N  F R A M E  in  de vorm van een V I J F V L A K , los of inschuifbaar

 

b e s t e l l e n  v i a  

  i n f o @ e c o a t e l i e r . n l