E S S E N T I E T R A J E C T E N

in het LICHT van het 3E DECENNIUM

Essentie Groepstrajecten

Vanaf november 2019 ben ik verbonden met de bloesemessences van de maretak. Het is een intensief project geworden. Naast mijn innerlijke groeiproces was ik het eerste jaar vooral gefocust op het vertalen van de Duitse brochure, het schrijven van een Handleiding, het organiseren van webseminars voor de schepper van de essences, Raphaël Kleimann, het in kleine groepjes kennismaken met de ontwikkelde essence-sets en het op gang brengen van de verkoop van de maretakflesjes. 

Werden in het voorjaar van 2020 door de 1e lock down de grote kennismakingsbijeenkomsten met Raphaël in Groningen en Zutphen afgelast, in het najaar konden we dit met een flink aantal schouders wél realiseren. Een indrukwekkend en inspirerend gebeuren ! 

De tere kwaliteiten van de bloesemessences van de maretak hebben een ware dynamische levensstroom in gang gezet. Sinds mijn tweede ‘essence-jaar’ werk ik individueel en in kleine groepen met de essences, verkennend onderzoekend of rond thema's die 'aan de tijd' zijn.
In de aanloop van mijn derde essence-jaar ben ik presentaties en practica op verzoek gaan geven. Als ontwikkelingscoach werk ik samen met andere mede-onderzoekers/ontwikkelaars; ook zet de (merendeels op afstand) samenwerking met Raphaël Kleimann voort.   

LOCATIE 
Concreet samenkomen is een belangrijke voorwaarde om iets op te kunnen bouwen. Maar hoe en waar kunnen we dit doen zonder de inbreuk van beperkende maatregelen? 
In het buitengebied van Drouwenerveen, 30 minuten met de auto vanaf Groningen / Assen / Leeuwarden en 20 minuten vanaf Emmen, is een prettige en vrij gelegen binnen- en buitenruimte beschikbaar, waar ik hoofdzakelijk op woensdagen werk. In het bosrijk omgeven Beek bij Nijmegen een mooie grote studio voor mijn practica van 3 dagdelen. 

INGREDIËNTEN
*Wat vertelt de essentie van de maretakbloesem ons via onze voeten, handen, tast/gevoels zintuig ?

*Verschillende essence-opstellingen verkennen, hun werking onderzoeken : speels bewegelijk maar ook verstild meditatief. Met de mogelijkheid te 'ontwaken aan elkaar'. 

*Ontdekkings'reis' met de essences in moeder natuur : onze zintuigen openzetten, gevoels-ervaringen serieus nemen en subtiel gewaar worden, momentaan creëren.

WERKSTIJL
Gezamenlijk creëren en kunstzinnige inbreng zie ik als een grote meerwaarde. Het ondersteunt het oefenen van innerlijk open staan en de inzet van heldere, transparante maar ook zacht humane kwaliteiten.  

PRAKTISCH
7-8 kwartier per bijeenkomst met 3-6 deelnemers in Drouwenerveen / 3 uur per dagdeel met 7-9 deelnemers voor een Practicum.

Info op aanvraag :  info@ecoatelier.nl

Essentie Trajecten Individueel

Het ontgaat niemand : het 3e decennium van de 21e eeuw is collectief ingeluid door beperking van onze vrijheid en verlies van onze bestaanszekerheid. Onze levenskunst als stuurvrouw en stuurman wordt verregaand beproefd, onze immuniteit wereldwijd bedreigd. Wat mentaal en emotioneel gepaard kan gaan met isolement, depressie, desoriëntatie, levensmoeheid, angst, negativiteit, zelfs wanhoop.

DESONDANKS : er breekt een nieuwe tijd door die appelleert aan onze scheppende vermogens en geestelijk en hartverbonden potentieel. Opdat wij niet mee slingeren met de processen van versplintering maar toewerken naar ervaringen van  h e e l h e i d en e e n h e i d. Eenheid in onszelf, met de natuur en de ander door inkeer en eigen innerlijke zuivering. Ons te verbinden met het andere zicht, de horizon van de ander. Door aanvaarding liefde ontwikkelen voor licht én duisternis.  

Ons hierop te richten is een kwestie van keuze ! Het vraagt om een 'in dialoog treden' met onze puurheid en geestelijke oorsprong, waarbij de bijzondere bloesemessences van de maretak ons wezenlijk kunnen ondersteunen.

Het is mijn ervaring dat een in vol vertrouwen o e f e n e n d hieraan werken, vitaliseert en je innerlijke anker versterkt. Het wekt levensvreugde, nieuwe verrijkende ervaringen van verbondenheid, ruimte voor de stroom van liefde die alle leven doortrekt.

Dit alles is geen gering maar wel een uniek proces !
Een uitdaging om - juist nu in tijden van verwarring - innerlijk te werken aan geestelijke wakkerheid, subtiele alertheid en het luisterende vermogen van ons mensenhart. Onze innerlijke immuniteit te versterken want werken aan heelwording brengt levenskracht voort !

Op basis van mijn senior-ervaring met ontwikkelingsprocessen verzorg ik naast de groepstrajecten ook individuele trajecten met de bloesemessences van de maretak, waarbij kunnen worden ingezet: 

  • De PENTAGON DODECAEDER : Een alomvattende, ruimteschenkende eenheidsvorm óm ons heen die de innerlijke zon ín ons aanspreekt.
  • WATER : Bron van alle leven, bewegende verbinder, drager van informatie. Eén druppel van één bloesemessence in 'n schaaltje zuiver water verhoogt de trilling van het water al en ondersteunt ons met de zuiverheid als van een stemvork, om ons af te stemmen op ons diepste wezen, onze geestelijke essentie. 
  • DE NATUUR en haar SEIZOENEN : Het reine natuurlijke proces van kiemen, groei, bloei, bloem, vrucht, verwelken en sterven; inkeer, wortelen en kracht verzamelen. Het natuurlijke jaarritme spiegelt onze wording als mens, is verbeelding van levenskunst, inspiratie tot creëren.

  • De ESSENTIE van ONZE LEVENSLOOP OP AARDE : De 12 bloesemessences van 'de Cirkel van het Leven' resoneren mee met iedere ontwikkelingsfase tussen geboorte en sterven, maar ook met het 'stirb und werde' proces van een levensthema waarin wij staan. 

  • De ESSENTIE van ONZE AARDS - KOSMISCHE LEVENSLOOP : Bij het opstellen van de essences in een vorm die eenheid uitdrukt en het lopen van deze eenheidsvorm, spiegelen de essences waar wij ons bevinden in onze zielsontwikkeling. Zij nodigen uit tot het 'bewustworden van zielsthema's 'vanuit onze voeten' en tot diepe ervaringen van het grotere geheel. De eenheidsvorm bekrachtigt onze persoonlijke wording, als mens en als mensheidsmens.   


PRAKTISCH
5 kwartier per bijeenkomst, individueel
Locatie Drouwenerveen of Exloo
Info op aanvraag :  info@ecoatelier.nl

.. over mijn persoon ..

  mijn verleden werkleven
40 jaar als
leerkracht, kunstzinnig therapeut / loopbaancoach / trainer / manager

mijn huidige werkdoel  
als onafhankelijk senior-ontwikkelingscoach initiëren en co-creëren rond het thema
 bouwen aan balans en eenheid  

mijn toekomstdroom  
de wederopbouw van menswaardig en natuurwaardig leven en samenleven
voor de kinderen van nu en van straks  

  

Y V O N N E  L C  J O N K E R S 

 i n f o @ e c o a t e l i e r . n l