21. mrt, 2019

'ZIJ ZIJN WIJ' 1


Politiek Nederland luidt een nieuwe lente in of is het een vervroegde herfst? Hij die zich met de uil van Minerva identificeert heeft een (zichzelf overtreffende) sprong gemaakt want zijn partij wordt door het volk verkozen boven alle andere partijen. Ik ga hier geen politieke verhandeling over schrijven, dat kan ik niet en het wordt al genoeg gedaan. Wat mij natuurlijk boeit is de dynamiek van het hele gebeuren in zijn voors en tegens.
Er zijn in de aanlooptijd naar de verkiezingen vele debatten, tegengestelde meningen en peilingen geweest. Er was daarbij veel spel in het spel. Er werd koelbloedig 'gefaked', het stond bol van de gebakken lucht, het ene standpunt werd nog intelligenter en omzeilender geformuleerd dan het andere. En er is oprecht intensief aan de weg getimmerd. Al met al is er veel gepraat. Dan vindt er kort voor de verkiezing een aangrijpende aanslag (in Utrecht) plaats waar iedere mensmens alleen of met elkaar droef en verbijsterd, bij stil staat.

Het is alsof Vrouw Holle haar dekbed eens flink heeft geschud.
Boven het vaderland dwarrelen vele dekbedveertjes. Ze zijn losgelaten, worden opgevangen of worden simpelweg niet gezien. In ieder geval is het de uil van Minerva gelukt om verdeeldheid te zaaien. Zijn we wakker genoeg, kijken we verder en dieper? Wellicht tot áchter de coulissen waar de regie plaats vindt die de samenleving uiteen doet vallen. Hebzucht, macht, leugen, bedrog. Ze scheppen een cultuur van angst en vervreemding, van illusie en het in vergetelheid raken van de menselijke maat, van kwaliteit van leven en ethiek.
En dan gebeurt dit. In één moment is alles omgekanteld (althans zo lijkt het), stort het kaartenhuis in om plaats te maken voor .. strijd en verdeeldheid of voor .. het van goede wil zijnde streven, om gezamenlijk i.p.v verdeeld weer opbouwend toe te werken naar een samenleving die behapbaar en eerlijk leefbaar is voor iedere deelnemende. Wat is dat ENE moment dat bepaalt dat alles wat was, verzadigd blijkt te zijn, dat ENE geheimzinnige moment wat we met ingehouden adem bewust beleven of dat ons opeens overvalt?

Fascinerend raadselachtig is zo'n momentum, bijna vergelijkbaar met het moment van geboren worden en het moment van sterven. Beide voltrekken hetzij opeens, hetzij na een voorgeschiedenis die naar deze zo wondere gebeurtenissen toewerkt. Er vindt een enorm krachtenspel plaats temidden waarvan in-het-moment-suprême geen wijken of teruggaan meer mogelijk is. We moeten door op het eenmaal ingeslagen of ons voorgelegde, soms opgedrongen pad.
Twee maal heb ik van zeer nabij als getuige het sterven meegemaakt, ook heb ik zo twee maal het wonder van de geboorte mee mogen maken. Het zijn (naast het zelf bevallen) diep existentiële ervaringen geweest, inwijdingen in leven en dood. Het een voltrekt zich als een vloedgolf, het andere als een ebben. Het een als eerste ademtocht, het andere als laatste ademtocht. Beide getuigen zij van de grootsheid van het meest magische in ons bestaan waar wij geen grip op hebben (al zijn er wetenschappers die dit wel nastreven).

Dit grootse vindt ook plaats in het algemeen aards gekrakeel, zoals bij onze recente verkiezingen. De niet te verontachtzame wetmatigheid van 'strib und werde' doet ook hier gestaag zijn werk. We bevinden ons nu net voorbij het hoogtepunt van de vloedgolf van hoge verwachting en polariserende afweer en wachten met enige spanning af hoezeer deze golf tegen de rotsen stukslaat of zich over het land zal uitspreiden. Wat ze meetrekt, achterlaat, teweeg brengt maar ook hoezeer de zee haar waterstromen zal inzuigen als het terugtrekkende, ebbende getij daar is. Wat blijft er uiteindelijk over, wat is historiewaardig en wat toekomstwaardig?


'ZIJ ZIJN WIJ' 2

Alleen hetgeen werkelijk van waarde is, is blijvend!
Aan het einde van het sprookje van Vrouw Holle worden de twee meisjes (hoofdpersonen in het sprookje) die ieder drie opdrachten van Vrouw Holle hebben moeten vervullen, beloond voor hun mate van ijver en goedheid. De een met zwarte pek, de ander met glanzend goud wat samenhangt met ieders intentie, ieders inzet, ieders moreel. Een prachtig beeld dat duidelijk maakt dat inderdaad alleen aan de waarachtige, goud wordt geschonken.

We leven in een tijd vol tegenstellingen en onvrede tot op het niveau van het functioneren van regeringen en wereldleiders. Geen wonder dat protest, strijdlust en verering van het vaderland hun bodem vinden om op te vlammen. Ik hoop van harte dat de wijze uil van Minerva en zijn medestanders en volgelingen, de werkelijke wijsheid verstaan die zo van node is om naar vernieuwing, verbetering en organische samenhang van de samenleving door te kunnen groeien. Oftewel: dat zij vanuit zuivere bedoelingen en oprechtheid zullen handelen en de wijze vrouwelijke kwaliteit van de mildheid zullen integreren in hun stijl om beleidsveranderingen door te voeren. De kansen liggen er, maar hoe groot zijn de blinde en tegelijkertijd verblindende vlekken?

Wat werd ik blij toen ik op deze eerste lentedag 'goud zag opglanzen' tijdens het lezen van een krantenartikel (geschreven door Bob van Huët) over Jacinda Ardern, de premier van Nieuw Zeeland. De aanhef van het artikel: 'De jonge Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern (37) wordt geprezen voor de manier waarop ze reageert op de extreemrechtse aanslag in Christchurch' met vetgedrukt daarboven: 'Diepgeraakte Ardern verbindt de wereld', trok me aan als een magneet.
Haar bijzonder troostrijke medeleven met de nabestaanden van de afschuwelijke aanslag in Christchurch en de daar verbonden moslimgemeenschap, getuigt van haar eerlijkheid, eenvoud en sterke gevoel van verbondenheid. Zij doet precies datgene waar het in het medemenselijke om gaat. Geen pathetische uitspraken en beloftes maar zo geheel trouw aan de alles verbindende taal van het hart, dat zij vastberaden en treffend kan zeggen: 'ZIJ ZIJN WIJ' en : 'Toon liefde en sympathie voor alle moslimgemeenschappen'. Over de rascistische schutter: 'Ik zal zijn naam nooit uitspreken. Hij zocht roem, hij krijgt vergetelheid.'

Ook Jacinda Ardern voert zeer beslist veranderingen door die zeer van node zijn, maar in haar werkwijze verzorgt ze het directe contact met degenen die de gevolgen van een beleidsverandering zouden ondervinden. Daarnaast verstaat zij de verfrissende kunst om bij belangrijke gebeurtenissen, snel en duidelijk alle beschikbare informatie aan haar landgenoten door te geven (zoals bijvoorbeeld na de aanslag).
Ja, ik ben enthousiast over haar. Jacinda Ardern representeert voor mij de magische werking van waarachtig en vredelievend leiderschap. De rechtstreekse taal van het hart is onontbeerlijk om hand-in-hand met de wijsheid en transparantie van het heldere inzicht, uit de huidige chaos van onze wereld te komen en te werken aan de opbouw van een nieuwe wereld. Haar boodschap omvat een grootse waarheid in slechts drie woorden: 'WE ARE ONE'.

YLC J