17. mrt, 2019

CULTUUR SNUIVEN 2


Vorige week gingen we naar het Drents Museum in Assen. Ik werd getroffen door de tentoonstelling over Nubië, gelegen in het zuiden van Egypte aan de noordkant van Soedan. Het borstsieraad 'Gevleugelde Isis' en enkele beelden met aan de rugzijde een zuil met ingebeitelde hiërogliefen over het wezen en leven van de verbeelde persoon (meestal koningen), deden iets met me. Zoals in de beschaving van toen (750-664 voor Chr) nog alles in een volkomen eenheid met elkaar verbonden was (eenheid tussen goden, mens en natuur) zo is onze tijd een contrast hiervan. Het was alsof ik in een tegenovergestelde spiegel keek met de beelden andersom gekeerd.
Er valt veel in herinnering te brengen wanneer we ons verdiepen in kunst uit het verleden. Voor mij zijn het schatten die verhalen over onze evolutie. De ongelofelijke rijkdom en verfijning van beschavingen zoals deze, tegenover de vlakheid van nu en het uit elkaar gevallen zijn van wat ooit in eenheid verbonden was.

De 'Gevleugelde Isis' diende als borstsieraad voor de mummie van koning Amaninatakelebte. De tekens in haar hand duiden op 'de adem van het leven'. Als moederlijke beschermer van de doden gaf de gevleugelde Isis dit mee aan Amaninatakelebte in het hiernamaals.
Het hiërogliefenschrift op de achterkant van de tot beeld gestolde koningen en farao's deed me beseffen dat het wereldbeeld van toendertijd nog geheel was verbonden met de werkelijkheid achter-en-boven de mens. De mens leefde in volle overgave aan een geestelijke wereld waarvan ook tal van mythologische verhalen getuigen.

Vergeleken met de tijd van nu is onze aandacht a.h.w verlegd naar voor-en-beneden. We zijn vooral gericht op veel visuele prikkels en op materie. We leven inhalig met 'ogen op steeltjes', omdat aards bezit ons de waan van geluk voortovert. Het intellect verwerpt überhaupt het bestaan van een geestelijke wereld achter-en-boven ons. Concreet is datgene wat je met je zintuigen kunt waarnemen, meer is er niet, ook een leven na de dood kan daarom niet bestaan.
Wat een ontzagwekkende bewustzijnsverschuiving heeft er door de eeuwen heen plaats gevonden, een werkelijk magische verschuiving waarin alles is omgeklapt in het tegendeel.

YLC J