door L v O / na een intensief proces ...

MICHAEL STEMMING

er golven mensenzielen
westwaarts getrokken
in’t gaan gericht,
over het wijds gerijpte land

de voorwaarts strevenden
gehuld in mensengestalten
stromen zonverzameld voorbij

koperen klanken omhullen hen
in niet te stuiten voortgaande maten
en ritmen wisselen blijmoedig

het muzisch vlechtwerk klinkt vuur doorwarmd, gewichtloos

een bries verluchtigt de deelnemenden
wiens zielen zekervol gerijpt
wiens klanken, opgenomen samenkomen

als ware het één stem
een wel luidend koor
een zee van tonenlijnen

ridderlijk verheugd dein ik mee
het machtig dalende zonlicht tegemoet
naar daar, waar 't louterend goud
ons vurig vlammend opwacht   YLC J

door L v O / bijna afgerond ...

GABRIËL STEMMING

vredig zangend in't oneindig
klinkt de konde van het kind
als een bijen wiegend zoemen
dat mijn blij gemoed bezingt

hoe de nachten innig zwijgen
wereldschijn onttoverd raakt
sterrenlichten neerwaarts dalen
het kristal zich vleugelen laat

vredig zangend in't oneindig
klinkt de konde van het kind
als een bijen wiegend zoemen
dat mijn blij gemoed bezingt

hoe het ruisen stilte wordt
't lang verwachten ruimer, wijd
kiemen warmend wortel schieten
't donkerend blauw haar mantel spreidt

vredig zangend in't oneindig
klinkt de konde van het kind
als een bijen wiegend zoemen
dat mijn blij gemoed bezingt

hoe de vliezen openbreken
de ziel voldragen baart haar vrucht
opstijgt hoopvol, hoger, hoger
jubelend in verre vlucht

vredig zangend in't oneindig
klinkt de konde van het kind
als een bijen wiegend zoemen
dat mijn blij gemoed bezingt   YLC J

door L v O / het beginstadium ...

RAFAËL STEMMING

-laat de brug maar oostwaarts neder
in het twinkelende vonkenspel
'k til u op als kleine veder
naar uw oorsprong, de zonne-wel

wijds ontsluiten de wereldklanken
door de hemelpoorten hoog
milde, lichtende gloriestromen
verenen zich tot regenboog

jubel wekroep, vogelen zang
't pril bestaan mij zo zuiver begroet
ik bespeur haar sluier glimlach
die mij zo zachtkens aansporen doet

-laat de brug maar oostwaarts neder
in het twinkelende vonkenspel
'k til u op als kleine veder 
naar uw oorsprong, de zonne-wel

te betreden voorbij het water 
de verre verten van 't groene land
waar de aarde door dauw gekust
gewillig mijn voeten beluistert

zij tastende weten 
hoe onder hun schreden 
genezing hen balsemt
met de kracht van de rust

-laat de brug maar oostwaarts neder
in het twinkelende vonkenspel
'k til u op als kleine veder 
naar uw oorsprong, de zonne-wel

tast tesamen, hoor zie, ruik en proef
wat hier werkelijk is en waarachtig
hoe de schepping zich aan't mens-worden schenkt 
zo heilzaam, zo woordkrachtig

nog omneveld zingt mijn vreugde
mij op weg naar het nieuw verbond
o gij verre geestesruimte, o gij helende zonnekracht 
ik verlaat mijn lichtende denken op uw graal, uw heilige grond   YLC J

 URIËL STEMMING

de werkelijke werkelijkheid
zo zonne gloedvol binnengaan
ontvouwt wat wezenlijk werkzaam is

íngaan in de wereld
waar de macht van de zon kernkrachtig klinkt
het kaf zonderend wordt afgescheiden

waar essentie koninklijk heerst
vreugdevol danst en edelend gloeit
waar de vlam (wortel van inzicht) zegeviert

de werkelijke werkelijkheid
zo zonne gloedvol binnengaan
ontvouwt wat wezenlijk werkzaam is

de adele mensenziel
beweegt ver
voorbij schepping's omtrek

in het warmende wereldlicht
in de lichtende wereldwarmte
ik sta mij toe -aldaar   YLC J

 

HOME