LAATSTE NIEUWS

SOMMER RETRAITE in WALLIS Zwitserland / 18 - 22 juli 2022

Raphael Kleimann 13-14-15 mei 2022

VRIJDAG & ZATERDAG 13,14 mei 2022 in ZUTPHEN
ZONDAGOCHTEND 15 mei 2022 in DRIEBERGEN
ZONDAGMIDDAG 15 mei 2022 in HAARLEM

WERKEN met de ESSENCES in NEDERLAND

 

M A R E T A K B L O E S E M  E S S E N C E S

K R A C H T  in D O O R L A A T B A A R H E I D

 

 ESSENTIE TRAJECT

PRACTICUM  

 

Begeleiding : Yvonne LC  Jonkers

In Beek (bij Nijmegen) - Loenen (Veluwe) - Drouwenerveen (Drenthe)

Of op Locatie

 

Maretak Bloesemessences 

De Maretak Bloesemessences zijn sinds het jaar 2000 ontwikkeld door Raphaël Kleimann uit Noorwegen. Sinds het najaar van 2019 krijgen deze bijzondere essences ook in Nederland bekendheid. De Maretak Bloesemessences zijn specifiek bedoeld als ondersteuning voor de huidige tijd en vooral bestemd om de bewustzijnsverschuiving die nu in de eerste decennia van de 21e eeuw  plaatsvindt, te begeleiden. Zij schenken op een serene en liefdevolle wijze de mogelijkheid om ons te verankeren in wie wij in geestelijke zin werkelijk zijn. 

Tijdens een Practicum of Essentie Traject werken we met een groep van 5 - 8 deelnemers ervaringsgericht met vnl de 12 basisessences van de Cirkel van het Leven en/of de bijzondere Maretak Bloesem-Bijen Essences van het Jaarverloop. Deze sets essences vormen ieder een eigen geheel. Zij spreken diep de herinnering aan dat wij allen uit  e e n h e i d  zijn voortgekomen. Het is immers de bedoeling dat wij langs de weg van ons bewustzijn weer vertrouwd raken met het allesomvattende eenheidsbewustzijn. 

Door dit vertrouwd raken gezamenlijk met behulp van de essences te verzorgen, kan een ieder die hiervoor open staat zich diep verankeren in de eigen levensmelodie en daarbij ook anderen deel laten nemen aan het proces van heel en compleet worden. Want alles is met alles verbonden, ook wij, de natuurrijken en een ieder in onze omgeving, al lijkt de tijdstendens hier dwars tegen in te gaan.

Organisch kunstzinnige werkvormen nodigen ons in de Practica en Essentie Trajecten uit om innerlijke luistervermogens zoals gewaarworden, waarnemen, onbevangen dialoog en bewustwording, te versterken. 

Voor meer informatie : info@ecoatelier.nl

 

 

R A P H A Ë L  K L E I M A N N

M A R E T A K B L O E S E M  E S S E N C E S

voor het nieuwe millennium 

Hartelijk gegroet vanuit de Oslo-fjord in Noorwegen!

Gedurende de inmiddels meer dan 20 jaar heb ik met mijn onderzoeksteam de Baldron Maretak Bloesem Essences ontwikkeld: Maretak Bloesems afkomstig van meer dan 50 verschillende boomsoorten verspreid over heel Europa. 

De Maretak wil de mens bijstaan en ondersteunen met haar sensibiliteit, haar levenskracht en haar geheel eigen intentie. Opdat de mens wederom met de kosmos en met het wezen van de natuur in eenheid kan leven.

Anders dan andere bloeiende planten is de Maretak een soort ‘gemeenschapsproject’: het resultaat van de symbiose met een boom. Als een embryo in de baarmoeder betrekt zij voeding van haar gastheer/gastvrouw boom, waarvan zij tegelijkertijd de ontwikkeling stimuleert. Net zoals wij mensen, een kind welkom heten en het met liefde en zorg omringen, zo verzorgt ook de boom dit wezen afkomstig uit een andere wereld. Zij voorziet de plant van voeding, mogelijkheid tot wortelen en aardewijsheid. 

In geven-en-nemen wordt op die manier een hogere ontwikkeling mogelijk.
De verbinding tussen Maretak en boom is het beeld van een menselijke oerervaring : niet alleen die van moeder en kind maar ook die van de dubbelnatuur van de ziel, die, afkomstig uit kosmische hoogten, zich geleidelijk 'n woonstee verovert in het lichaam. De maretak gedijt op vele verschillende gastheer/gastvrouw bomen zoals de zachte berk en de krachtige eik, de vurige den en de ernstige spar, de zonnige es en de maanverwante wilg.
Meer dan 300 verschillende Maretak Bloesem Essences zijn sinds het jaar 2000 ontstaan, zorgvuldig uitgekozen naar boomsoort, krachtplaats, regio, jaargetij en sterrenconstellatie en bovendien gedifferentieerd in mannelijke en vrouwelijke bloesems.

Raphaël Kleimann : www.baldron.org 

 Hoe worden de Bloesem Essences gebruikt?

*Als middel voor zelfzorg. Verwerkt in olie, crême, spray. Voor de huid, in bad, douche- of haarshampoo. Voor binnenruimtes zoals de auto of de woon-, slaap-, werkkamer, enz. Kortom, zeer welkom temidden van de hectiek van de moderne tijd, waarin afbrekende invloeden zoals elektromagnetische straling, ontpersoonlijking, versplintering en verharding, menigeen wegleidt of vervreemdt van zichzelf.

*Door de etherische en zuivere werkzaamheid kunnen de Essences meditatief worden beleefd en als zodanig innerlijk diep worden waargenomen en 'op'genomen.

*Ook de natuur verwelkomt hen van harte; zij schenken levenskracht, helpen om verstoorde plekken in de natuur te ontstoren, brengen boom en plant in evenwicht. De dierenwereld reageert sensitief en dankbaar op de Essences. 

*In ontwikkeling is de verwerking van de maretak essences in kunstzinnige en ambachtelijke vormgeving : hoe weldadig werken zij in een ruimte door wanneer zij in materiaal als wol, zijde, turfvezel, waterverf, hout, klei, plantenverf, muurverf worden verwerkt? En, hoe inspireren zij het vormgevingsproces?    

*De Maretak Bloesemessences worden ook gehanteerd als zeer werkzame tools voor biografische vragen en thema's. 

*Bij groepswerk is hun werkzaamheid ondersteunend,sociaal  verbindend en verdiepend, vooral wanneer het kunstzinnige element de samenwerking versterkt en op een hoger level tilt. 

*Ook zijn zij therapeutisch inzetbaar. De MaretakBloesem Essences worden reeds geïntegreerd gehanteerd door leerkrachten, heilpedagogen en kunstzinnig-, muziek- en spraaktherapeuten. Evenals door artsen, kinesiologen, energetisch therapeuten, kindertherapeuten, meridiaantherapeuten, biografisch begeleiders en woonbiologen.

(De Essences zijn n i e t bedoeld als medicijn en zijn n i e t vergelijkbaar met het antroposofisch geneesmiddel I s c a d o r  bij kanker). 

Beschermende kracht van Maretakbloesem Essences!

ALGEMENE INFO: https://www.gi-jon.nl/bescherming-door-maretakbloesem/

 

De Bescherm Pads en worden o.a. bereid door:

Susan van Kempen 
svkempen@protonmail.com

Yvonne LC Jonkers
info@ecoatelier.nl
(naar keuze leverbaar in biologisch katoenen zakjes of in kleine 2ml flesjes) 

BESCHERMING tegen STRALING

T O E L I C H T I N G

C O N T A C T

 

 

 


 

De Essences ervaren ?

'n Brochure of Handleiding aanvragen ?

Essences aanschaffen ? 

Begeleiding of Advies nodig ? 

'n Presentatie of Practicum aanvragen ?

 * 

 M A I L  M I J  G E R U S T

EcoAtelier / Yvonne LC  Jonkers  

 info@ecoatelier.nl