HANDREIKINGEN i.v.m 5g

in het hart van de pentagon dodekaeder (12 voudig 5 vlak) straalt de G van Goedheid, Godsvonk, Geestvuur

Yvonne LC J / 8 September 2019 

Gelukkig zijn er wereldwijd processen gaande die tegen de technocratische overmacht van 5G ingaan ten bate van een veilige, humane en duurzame technologie. Men wil mensen mobiliseren, er worden deskundige manifesten ontwikkeld. Zinvolle berichtgeving hierover is op internet te vinden, zie o.a: https://letstalkabouttech.nl/wp-content/uploads/2019/04/20190416-LTAT-selectie-recente-publicaties-5G.pdf en https://stralingsbewust.info  

Nu de ontwikkelingen rond 5G echter zover gaan dat er duizenden satellieten het heelal in worden geschoten om van ver een alles overkoepelende grip en invloed te kunnen hebben op onze elektronische manier van communiceren, informeren, transacties verrichten, enz., besloot ik deze zomer om 'n kleine reader te schrijven. Er daarbij vanuit gaande dat we als mens in staat zijn om kleinschalig en gezamenlijk, beschermende en genezende wegen te vinden.


Sinds 2007 ben ik als stralingsgevoelige, bewust en praktisch bezig met de vraag hoe met straling om te gaan. Ik heb me vanuit verschillende invalshoeken georiënteerd en enige ervaringsdeskundigheid opgedaan.Voor mij is het nog steeds een proces van voortschrijdend inzicht. Inmiddels ben ik ook gaan beseffen dat bescherming en afscherming tegen straling geen eenvoudige zaak is.

'Handreikingen i.v.m 5G' heb ik vanuit 4 invalshoeken geschreven:
Fysieke Middelen / Levenskracht-Vitaliteit / Etherisch-Energetisch / en Zelfsturing.                                     

 

DE HANDREIKINGEN 

FYSIEKE MIDDELEN

1. Voor kundige informatie over 'straling hoe en wat' verwijs ik naar: https://www.vitalitools.nl/blog/straling-verminderen-hoe-beginnen/  https://www.vitalitools.nl/blog/afschermen-de-basisprincipes/ 

2. Met een eenvoudige detector kun je straling registreren: https://www.vitalitools.nl/esmogtec-esi-21-hoogfrequent-electrosmog-detector en https://www.vitalitools.nl/esmogtec-esi-22-laagfrequent-electrosmog-indicator 

3. Bescherm vooral je slaapplek en de ruimte waar je veel verblijft.

4. Flexibele afscherm middelen waar ik veel baat bij heb, ook via Vitalitools: https://www.vitalitools.nl/yshield-afschermdeken  (dit is een laken) https://www.vitalitools.nl/yshield-silver-silk  ('n doek voor multifunctioneel gebruik). Verder is er via dit bedrijf veel aan te schaffen, echter zeer prijzig en naar mijn inzicht en ervaring, teveel van het goede om je op deze wijze van buitenaf te bufferen. Op mij zou het als een harnas werken.

5. Op dit moment ben ik bezig met het ontwerpen van een klein kamerscherm van 1.20 m hoog waar de afschermende grafietverf op verwerkt is. Voor flexibel gebruik!

6. In het boek 'Medical Medium' van Anthony William staat het recept 'thee tegen straling'. De moeite waard: meng Atlantische kelp, Atlantische Dusse, paardenbloemblad en brandnetelblad in gelijke delen; maak een thee van deze mix door 1 eetlepel in 240 milliliter heet water te laten trekken.

7. Dit boek geeft ook veel praktische aanwijzingen over oorzaken van hedendaagse ziekten en aandoeningen en hoe deze met de natuurlijke stoffen in voeding, te voorkomen en genezen zijn. Toepassingen werken weerstand versterkend.

8. Een aanrader is, om te werken met de zogeheten gezondheidssteen uit Rusland,
de Shungite, die ter zuivering van water/drinkwater kan dienen naast dat deze
'krachtpatser' onder de stenen je innerlijke en fysieke weerbaarheid (mede i.v.m
invloeden zoals electriciteit en electro-magnetisme) versterkt. 'n Betrouwbare site is:
www.shungite-nederland.nl  

9. Recent ben ik gewezen op de beschermende werking van zeer sterke straling en zelfs
radioactiviteit, volgens John Hartong uit Naarden. Hij wijst op de groene Malachiet en Bamboe.
(Deze handreiking is nader onderzoek waard).

10. Let bij de aanschaf van een nieuwe modem op of 5G ongevraagd is geïnstalleerd (dat is mij
gebeurd in 2017, tijdens de proeffase die in het Nrd plaatsvond, wat ik gelukkig ontdekte).
Zet voor het slapen tv, pc, laptop, tablet, mobiel enz. uit en haal de stekker van de modem
eruit. Verwijder of verplaats electrische apparaten in de buurt van je bed en schaf vooral de
elektrische wekker en eventuele dect telefoon (draadloze telefoon) af.
Je mobiel niet dicht bij je slaapplek leggen of bij je lichaam dragen, is denk ik overbodig
om te zeggen, maar toch, ik kom hierover veel onbewustheid en ontkenning tegen. 

 

LEVENSKRACHT-VITALITEIT

1. Er bestaan producten waarin ter bescherming van je levenskracht en vitaliteit, substanties verwerkt zijn zoals turfvezel, lichtwortel, antimoon, toermalijn, shungite. Je kunt ze vinden in de vorm van crême of body oil. En als effectieve steen of turfvezel essence met lichtwortel/ shungite/ antimoon. Verder zijn er van turfvezel vervaardigde kussens/ onderleggers/ onderzetters/ wikkels/ zooltjes. Er wordt al turfvezelkleding gemaakt, er zijn dekbedden e.d te verkrijgen. Al deze producten zijn verrassend ondersteunend. Ze beschermen op een minder stoffelijke laag en helpen hetzij om dieper geaard te blijven, hetzij om helder te blijven in je denken. Zodat je beter in staat bent om temidden van de vele verstorende invloeden, je balans te verzorgen. Informatie hierover:

2. https://www.wikkelfee.nl/massageolie_lichtwortel  https://www.wikkelfee.nl/meer-over-turfolie  https://www.firma-indruk.nl/lichtwortel-producten-48.html

https://www.sterktegenstraling.nl/overzicht-turfproducten/ (textiel en kleding, wel prijzig)

https://www.raphaelstichting.nl/breidablick/files/2012/06/Turfpost.pdf http://www.ecoatelier.nl  (mijn site over o.a turfvezel)

3. Levenszin Atelier Alba vervaardigt crêmes en oliën op basis van turfvezel en lichtwortel en is per mail te bereiken: levenszinatelier@outlook.com 

4. Een pdf met info over de 'turfvezel essence producten' van mijn hand kan ik per mail toezenden: info@ecoatelier.nl 

 

ETHERISCH-ENERGETISCH

1. Etherisch-Energetische zuivering en bescherming tegen straling in en om je huis: ik heb zeer goede ervaring met Frank Silvis, zie: https://vortexvitalis.nl/particulier/straling/

2. Ik loop al een tijdje rond met het idee om bij hem een korte cursus te volgen over zijn manier om de modem 'in te pakken'. Hij heeft dit in mijn huis gedaan met positief effect. Ook heeft hij zijn werkwijze op de zendmasten in mijn dorp (Exloo) toegepast. Frank werkt met een zeer fijngevoelige aandachtskracht en richt deze in verschillende stappen zodanig op het stralingsobject dat de modem of zendmast wel technologisch werkzaam blijft, maar a.h.w ommanteld wordt met etherisch-energetische bescherming voor de levende wezens in het stralingsgebied.

3. Er bestaan veel soorten energetisch beschermende stickers, muntjes e.d voor mobiel, modem enz. Daar kan ik vanwege het teveel niet echt wijs uit. Ik heb zelf iets gecreëerd en heb verder gekozen voor producten door Frank Silvis ontwikkeld. Ik ervaar dat hij vanuit etherische zuiverheid op een spiritueel verbonden manier handelt. Ieder maakt hierin op basis van het eigen individuele waarheidsgevoel, keuzes.

 

ZELFSTURING

1. Dit gebied ervaar ik zelf als het belangrijkste. Want het slagen van alle acties die we ondernemen hangt voor een groot deel af van ons zelfsturend vermogen. Daarbij is het beslist belangrijk om je geen angstig slachtoffer te voelen van de boze buitenwereld. Wat straal je zelf uit als mens, hoe leef je wijsheid en liefde, mededogen en verbondenheid, hoe ga je om met dreiging en angst, oordelen, vooroordelen, menselijke missers van jezelf en van anderen, tolerant zijn, akseptatie, bewustwording, hoe houd je moed bij tegenslag of negativiteit, hoe blijf je opgericht en in balans,enz.

2. Als we ons niet láten leven, behoeden we onze autonomie en kunnen we er beter voor zorgen dat onze naasten en wijzelf in balans blijven. Enkele alom bekende items voor levenskunst: gezonde voeding, drinken en nachtrust, trouw aan ritme in je leven, goede aarding (!), voldoende lichaamsbeweging maar ook innerlijk tot rust komen, bezinning, tijd voor verwerking van het (tegenwoordige) teveel dat binnenkomt, meditatieve momenten.

3. Kunstbeoefening maakt vrij, geeft vreugde en harmoniseert. Het ondersteunt dat je je verbonden blijft voelen, evenals natuurlijk sociaal contact. Dit laatste is niet te vergelijken met appen, social media, mailen, enz. Het is ieders keuze of ons second life of ons real life overheerst en 'n uitdaging in zelfbeheersing. Ook kritisch blijven over je eigen én elkaars beeldscherm gedrag behoort tot de tegenwoordige levenskunst.

4. Hopelijk overbodig om te noemen: maak als consument bewuste keuzes t.a.v het gemak van snelle, overvloedige en vanzelfsprekende mogelijkheden van onnatuurlijke middelen en materialen. Ze leiden tot vervreemding. Vooral het weerstaan van de verleiding om vanzelfsprekend van 5G gebruik te maken ('iedereen doet het' 'makkelijk toch'), zal bij voortduring om wakkerheid vragen.

5. Het lijkt vanzelfsprekend, maar ook over het volgende kunnen we in slaap dutten: vermijd straling zover dit mogelijk is, laad je op in de natuur, verbind je met wat hartverwarmend is, leef niet teveel in je hoofd, verricht met enthousiasme je praktische werkzaamheden, lach én huil op tijd, geef ook anderen daarvoor de ruimte en vergeet niet om cultuur te 'snuiven', je te verwonderen en te genieten.

6. Het hoofd helder houden en tegelijkertijd goed geaard zijn: het zijn dé
grondvoorwaarden om in balans te blijven. Het al dan niet bewust oefenen van
zelfstandig waarnemen en denken (denken-op-eigen-kracht) is vrijheidskeuze van
eenieder. Ons beeldschermtijdperk veroorzaakt in dit opzicht helaas een grote dosis
hersenluiheid en denkvervlakking.

7. Inzicht verwerven over de spirituele en geesteswetenschappelijke achtergronden van
elektriciteit en electro-magnetische straling kan je horizon verruimen.

Er is een reader geschreven n.a.v een studiedag over 'De mens tussen onder- en bovennatuur'
(2016). Pittige kost; misschien vind je inhouden die je aanspreken en muntjes doen vallen. Zie:
https://www.antroposofischevereniging.nl/wp-content/uploads/brochure-hogeschool.pdf


En het boekje: 'Das Dodekaeder und die fünfte Herzkammer' is zeer bijzonder. Jeanne Ruland
beschrijft de pentagon dodekaeder (het platonische lichaam dat uit 12 vijfvlakken bestaat)
als geestelijk tegenwicht tegen het netwerk dat ons omringt en gaat omringen!
Zie: https://www.schirner.com/katalog/das-dodekaeder-und-die-fuenfte-herzkammer-p-12549.html?ref=6