P O Ë T I S C H E S C H E T S E N

 

Sinds de zomer van 2018 schrijf ik Poëtische schetsen, geïnspireerd door de Symfonische schetsen van Ivar Römer (op de 52 Weekspreuken van Rudolf Steiner). Het is nog open hoe dit project zich verder ontwikkelt

Synchroon schildert Lydia van Oort 4 Aartsengel schilderijen die in de eigenheid van hun beeld- en kleurkracht, aansluiten op 4 woord-en klankschetsen rond de hoogtepunten in het jaarverloop. Momenteel zijn er 4 X 3 Woord /Beeld /Klank luiken aan het ontstaan . 

  

KLANK BEELD WOORD Weekspreuk 26, 38, 1 en 12  (de schilderijen zijn in ontwikkeling)

H O M E