29. jun, 2013

Creator Rommelaat 1

 

Sommige mensen zien niet dat zij verborgen kunstenaars zijn.  

Hun kunstenaarschap is instinctief, niet gekluisterd aan letters en methoden.

Instinctief gedreven kunstenaars zijn op de laatste plaats bezig met zichzelf. Zij krijgen opeens de geest en voor ze het zelf in de gaten hebben, zijn ze al met hun concept aan de slag.

Meestal handelen ze vanuit ‘n spontane ingeving of vanuit ‘n uit oerdiepte opwellende impuls. Benoemen wat aan het gebeuren is, is voor hen eigenlijk onzinnig. Niet ter zake doende. Dus nutteloos. Het gaat immers rechtstreeks om hetgeen je maakt, wat je daarvoor nodig hebt en welke de eerste aanvankelijke stappen zijn.

Daarbij hebben zulk soort creatoren meestal een niet te stuiten interesse voor een bepaald materiaal. Zo ook mijn maatje. Hij houdt van hout. Van jongsaf aan zet hij van alles in elkaar wat van hout is. Wat nu, op latere leeftijd in het een en ander is uitgemond.  

Iedere zomer bijvoorbeeld, bekijkt hij met voldoening zijn jarenlang verzamelde en nog te gebruiken stapels brandhout: hij kan er zeker 15 jaar mee vooruit. 

En niet lang geleden stonden er 6 tuinbankjes, 2 tuinstoelen en ‘n tafeltje, alle gemaakt van steigerhout, buiten te drogen in de zon. Gelakt en wel. Rank maar stevig gevormd. Ergonomisch gezien: gezond voor rug, benen, armen en houding. Gemaakt voor eigen gebruik en voor de verkoop*. Want wat je maakt moet ook nuttig zijn.

Wanneer ‘n boom geveld wordt, doet mijn maatje dat in zeer gedegen overleg met zichzelf, de wind, de boom, de ladder, het touw en de zaag. Zijn, vanaf de wieg ontwikkelde praktische logica en door het leven geschoold inzicht in natuurwetten, zet hem vervolgens aan tot doelgericht vlijtig aan-het-werk-gaan. De klus is meestal al gedaan voor je er erg in hebt. 

Als de boom eenmaal om is, verwonderen we ons toch altijd weer over de groteske oppervlakte die deze in beslag neemt. Ook kijken we bij een genoeglijk kopje koffie terug of het kappen gegaan is zoals verwacht. Het gaat altijd goed. Maar soms valt de boom op een onverwacht moment sneller rakelings langs kwetsbare objecten ter aarde.

Mijn maatje heeft veel geluk met dit soort zaken en beseft terdege dat niet alles voorspelbaar, van tevoren logisch planbaar of inschatbaar is. Omdat hij de gevaren kent, bereidt hij dit soort acties naar de aard van zijn gewoonte gelukkig altijd met grote zorg en inspanning voor.
Hij laat zich graag Rommelaat noemen. Hij vindt zelf dat hij maar wat aanrommelt. 

 

* deze houten tuinmeubelen zijn te koop via > www.hondsrughill.com <

 

H O M E