WAT ER MIS IS MET 5g

'In Europa hebben 230 wetenschappers een petitie ondertekend om te stoppen met 5 G en eerst het voorzorgprinicipe toe te passen, d.w.z. eerst te onderzoeken wat de gezondheidseffecten zijn in plaats van de telecombedrijven te faciliteren.  
 
Wereldwijd wordt er een petitie gehouden, die je kunt ondertekenen en die alle relevante info biedt:  www.5Gspaceappeal.org
 
Het wereldwijd spannen van een 5 G netwerk zal voor alle mensen , dieren, insecten en planten onontkoombaar zijn, wij zullen fullt-time aan deze straling worden blootgesteld.
Om de 100 meter zullen kleine antennes geplaatst gaan worden, in lantaarnpalen en bushaltehokjes.
Het type straling zal veranderen: niet meer zendt een mast een cirkel van straling om zich heen, maar er worden constant gerichte stralenbundels uitgezonden. Dus persoons of ding-gericht, waardoor iedereen elk moment te volgen kan zijn (privacy, en een enorm potentieel voor oorlogsvoering).
 
Er zijn nu 1800 satelieten in de ruimte en voor 5 G worden daar nog 20.000 bijgeplaatst. Denk aan het onmogelijke om deze satelieten te onderhouden en ook weer goed af te voeren na gebruik. 
 
Er zijn genoeg onderzoeken die aangeven dat huidkanker enorm zal toenemen, DNA afwijkingen verwacht kunnen worden, geheugenproblemen, insektensterfte, en laat staan de effecten op kinderen en zwangeren. Veel meer nog staat op de site van de petitie.
 
De officiële adviescommissies hebben wetenschappers die elk effect van straling ontkennen en alleen spreken van "warmte-effecten" . Vergelijk dit met het testen van geluidsoverlast door het geluid te ontkennen en alleen te spreken van warmteoverlast.
 
De huidige stralingsnormen zijn nu al per land enorm verschillend.
Nederland scoort het onveiligst: hier ligt  nu de toegestane norm bij 10.000 mW/m2
België heeft de norm liggen bij 1000 mW/m2
Italië bij 100 mW/m2
en Wenen bij 10 mW/m2
Staten in Amerika, en vele mensen in Duitsland zeggen NEE tegen 5 G.'
 
 
(Sept 2019, door Renata de Zwaan)