12. jun, 2020

Tanka


MaretakBloesem
Boodschapt engelenwijsheid
In mensenhanden

Een meer dan goede boodschap
gericht aan mensenharten

Leo Beth