'de geboorte van het Ik' Liane Collot d'Herbois

  

ECOATELIER 

initiatief van Yvonne LC Jonkers


 

Ik werk met de kracht van het woord

met klank, kleur en vorm en met natuurlijke materialen.

Bijdragen aan het herstel van organische samenhang

 is mijn streven. 

 De scheppingskracht in de natuur

en de geestkracht van de mens

zijn mijn inspiratiebronnen.

 

 

T E G E N W I C H T  5 g  

T U R F V E Z E L  E S S E N C E  

  

i n f o @ e c o a t e l i e r . n L