'de geboorte van het Ik' Liane Collot d'Herbois

 

  E C O A T E L I E R 

  Yvonne LC Jonkers

 

kunstzinnige creaties 

de kracht van het woord

klank, kleur en vorm

heilzame natuurlijke materialen

 

initiërende en co-creërende bijdrage 

ter herstel van balans

 

M A R E T A K  E S S E N C E  

T U R F V E Z E L  E S S E N C E  

  T E G E N W I C H T  5 g

 

 

 

i n f o @ e c o a t e l i e r . n L